CEIP JOSÉ ROMEU

CEIP JOSÉ ROMEU
Lloc destinat a la publicació de les diferents activitats que es fan al col·legi

5.6.17

XARXALLIBRES 2017-2018


XARXALLIBRES CURS 2017-2018Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre fins el 20 de juny de 2017.Al blog del col·legi s'ha habilitat un enllaç perquè pugau accedir a la sol·licitud electrònica directament.L'entrega del xec llibre a les famílies participants en xarxallibres serà els dies 5 i 6 de juliol des de les 9:00 hores fins les 11:00 hores.


Enllaç per accedir directament a la tramitació electrònica de participació en xarxallibres (Només per a qui no va pertanyer al banc de llibres el curs passat).