CEIP JOSÉ ROMEU

CEIP JOSÉ ROMEU
Lloc destinat a la publicació de les diferents activitats que es fan al col·legi

28.6.17

CALENDARI ESCOLAR CURS 2017-2018

Segons la Resolució d'1 de juny, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa  el calendari escolar del curs acadèmic 2017-2018:
 • Les activitats escolars del curs acadèmic 2017-2018 s'iniciaran el dia 11 de setembre i finalitzaran el 22 de juny.
 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
 • Vacances de Pasqua: del 29 de març al 9 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 • Festius:
  • 9 d'octubre
  • 12 d'octubre
  • 1 de novembre
  • 6 de desembre
  • 8 de desembre
  • 19 de març
  • 1 de maig
 • Festius locals:
  •  20 de març
  • 13 d'octubre
  • 30 d'abril