CEIP JOSÉ ROMEU

CEIP JOSÉ ROMEU
Lloc destinat a la publicació de les diferents activitats que es fan al col·legi

21.3.17

PLA D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR

Una vegada rebuda l'autorització de la Direcció General de Política Educativa i, seguint la normativa de l'ordre 25/2016 de 13 de juny, posem a la vostra disposició, en l'enllaç següent, el projecte presentat davant de l'òrgan pertinent de la Conselleria perquè el pugau llegir i valorar.